Atelyede bir test cihazı geliştirilebilir. Bu cihazda valfi beslemek amacıyla basınçlı hava ve kuyruk sıcaklığını regüle etmek için soğutulmuş bir kap kullanılabilir. Hava basıncı 125 PSIG civarında olmalıdır. Soğuk kap sıcaklığı bie AEV vasıtasıyla düzenlenmelidir. Basınçlı hava, test edilecek valfin girişine bağlanmalıdır. valf girişine bir manometre takılmalı ve aynı zamanda dıştan dengeleme bağlantısı da buraya yapılmalıdır. Böylece kızgınlık değeri, kuyruk sıcaklığına bağlı olarak arzu edilen çıkış basıncını elde etmek üzere ayarlanabilir. (Örneğin, R22 genleşme valfi, kuyruk sıcaklığı -23 C, çıkış basıncı 9.5 PSIG, kızgınlık 5 C).

Ancak kaçak yapan bir valf bu test sonucu yanlış ayara sebep olabilir. Bunu önlemek için yüksek basınçlı hava ilk olarak valfin çıkışına bağlanabilir. Eğer iğne yatağı iyi durumdaysa, kuyruk basıncına eşit bir basınç uygulandığında valf sıkıca kapayacaktır. Valf girişinden fazla miktarda hava çıkışı kaçak göstergesidir.(Bu test, ortam sıcaklığındaki bir kuyrukla yapılmalıdır).

TEV'nin basınç sınır karakteristiği de bu yolla test edilebilir. Ortam sıcaklığında bir kuyruk ve genleşme valfi çıkışını besleyen hava kaynağına bağlı bir basınç regülatörü kullanılarak hava basıncı kademeli olarak yükseltilir. Hava, valf içinde ters akacak ve basınç sınırına ulaşılınca aniden kapatacaktır.

Bu testler genelleştirilmiş işlemlerdir. Kesin test işlemleri, bazı valf üreticileri tarafından kendi özel değerleri kullanılarak belirlenmiştir. Bu testler mümkün olan her yerde de kullanılabilir.