Orta sıcaklık değerlerinde çalışan valflerde sonuç verebilmesine karşın uygun bir yöntem değildir. Akılda tutulması gereken şey, iklimlendirme sistemlerinde kullanılan TEV'nin kızgınlık ayarı, düşük sıcaklık uygulamalarında kullanılan valflerin ayarından oldukça farklıdır.

Bir örnek vermek gerekirse;
İklimlendirme sistemlerinde kullanılan sıvı kuyruk şarjlı bir R22 TEV'yi ele alalım. Bu valf 6 C kızgınlığa ayar edilmiş ve 5 C emiş sıcaklığında çalışıyor. Eğer emiş basıncı 5 C(70 PSIG) ve kuyruk sıcaklığı
11 C(87 PSIG) ise, kızgınlık ayarı için kullanılan yay dengeyi sağlamak amacıyla diyaframa 17 PSIG basınç uygulamalıdır. Ancak eğer aynı valf -29 C(10 PSIG) emiş ve -23 C(17 PSIG) kuyruk sıcaklığı değerlerinde çalışıyorsa (6 C kızgınlık için), bu durumda dengeyi sağlamak için yanlızca 7 PSIG'lik bir yay kuvveti gerekecekti.

Bizim durumumuzda, eğer bir genleşme valfi 44 PSIG(-6 C)'lik bir emiş basıncı ve 57.5 PSIG (0 C)'lik kuyruk basıncı elde etmek için ayar edilmişse, kuyruk basıncının 13.5 PSIG olması gerekirdi. Bu durum, bir klima cihazına aşırı akışkan gelmesine, ancak bir derin dondurucu kabin için ise tersine bir durum yaratacaktı.

Bu nedenle yöntem, koşulsuz her valf için kullanılmak üzere güvenli değildir.