Emiş gazının sıcaklığındaki artış hacmini arttırır. Hacmin artması, kompresör tarafından dakikada sirküle ettirilecek kg cinsinden soğutucu akışkan miktarını azaltır. Daha az akışkanın sirküle olması daha az soğutma demektir. Aynı zamanda genleşme valfine giren sıvının sıcaklığının artması, flaş gaz miktarını artırır. Bu ise sistemde dolaşan birim akışkanın soğutma etkisini düşürür. Emiş gazı ve sıvı sıcaklıklarını pratik olarak en düşük düzeyde tutmak için boru hatlarını izole etmek sistemin verimini arttıracaktır.