Hayır. Kondenser çıkış basıncının yükselmesi, her durumda genleşme valfinin kapasite ihtiyacını arttıracaktır. Bu nedenle daha büyük genleşme valfi, probleme çözüm yerine kendisine yeni problemler yaratacaktır.