Doğru. Tekli evaporatörlü sistemlerde tam ve sabit kızgınlık sağlanabilirken, çoklu bağlantılarda her valf beslenmek için sırasını beklemek zorundadır. Görülüyor ki, çoklu sistemlerde kuyruktaki kızgınlık değeri sabit kalmak yerine, valf, beslenme sırasını beklerken hayli yükselebilir.

Gerçekte kuyruk sıcaklığı, cihazın ortam sıcaklığına kadar yükselecektir. Kuyruk bu durumdayken TEV'ye akışkan ulaştığında, kuyruk istenen sıcaklığa (diyelim ki, 6 C) düşecek ve tekrar yüselmeye başlayacaktır.

Çoklu sistemlerde kızgınlık, her valf beslenirken ayar edilmelidir ve bu ayar, hepsi aynı kızgınlığa ulaşıncaya kadar sürmelidir.